Технология воспитания


Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

Аналитическая психология


Аналитическая психология - одно из направлений глубинной психологии и психотерапии.

Деловые отношения


Учимся правильно строить деловые отношения со своими партнерами и конкурентами по бизнесу.

Воображение


Воображение — одна из форм психического отражения мира.
 

Культура спілкування

Материалы » Культура спілкування

Перш за все від цього залежить наше здоров’я. Бо від того, як ми розмовляємо з людьми і як люди розмовляють з нами, залежить наш настрій, а значить стан нашої нервової системи. Від цього залежить благополуччя і спокій в наших сім’ях. Нарешті, від манери нашого спілкування багато в чому залежить успіх в нашій роботі і наш особистий успіх в просуванні по службі. Вміючи спілкуватись, людина уникає багатьох проблем, конфліктів, швидше досягає життєвих цілей. Справжнє вміння спілкуватись зводиться, перш за все, до культури спілкування.

На наш погляд, цій проблемі приділяється невиправдано мала увага як в освітньо-виховних закладах, так і в державі в цілому. Засоби масової інформації, маючи величезні можливості формувати у людини смак до справжньої високої культури взаємостосунків між людьми, нехтують цією можливістю і використовують дане їм державою право впливу на суспільство, часто в протилежному напрямку, потураючи розвитку масової антикультури.

Окремі фрагменти такої програми знаходять своє відображення в змісті таких дисциплін як психологія, менеджмент, психологія управління, етика і ін. Однак в складі цих навчальних дисциплін проблема культури спілкування не має конкретно-цільового спрямування, яке було б визначальним. Окремо виділений цей предмет міг би стати центром цілісної системи формування у студентської молоді культури і мистецтва спілкування, підвищення рівня духовності.

Набуття людиною навичок культури спілкування розв’яже чимало проблему міжособистісних, міжнаціональних взаємостосунках, а також у суспільстві в цілому.


Анализ эксперимента
Фазы экспериментального исследования. Экспериментальный подход предполагает четыре фазы: А) наблюдение, которое позволяет обнаруживать важные факты и узнавать их со всей определенностью; Б) формулирование гипотез о зависимостях, которые могут существовать между фактами; В) экспериментирование в собственном смысле слова, целью которо ...

Ассоциативное мышление
Ассоциативное мышление характеризуется связью мыслей без непосредственного опознания цели. Грезы, поток сознания, автоматическое письмо, сновидения – некоторые его виды. Они могут служить источниками важной информации о терапевтической ситуации, привести к интуитивным открытиям. В этой связи ассоциативная стратегия может оказаться адекв ...

Протоколы эксперимента
Перед испытуемыми было поле с клавишами, с помощью которых они могли влиять на компоненты светового поля. При этом имелись простые "операторы", которые, например, заключались в том, что нажатие на определенную клавишу просто включало третий компонент светового поля "в круг". Если третий компонент был "красным&qu ...

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.soulpsyhology.ru