Технология воспитания


Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

Аналитическая психология


Аналитическая психология - одно из направлений глубинной психологии и психотерапии.

Деловые отношения


Учимся правильно строить деловые отношения со своими партнерами и конкурентами по бизнесу.

Воображение


Воображение — одна из форм психического отражения мира.
 

Культура спілкування

Материалы » Культура спілкування

Перш за все від цього залежить наше здоров’я. Бо від того, як ми розмовляємо з людьми і як люди розмовляють з нами, залежить наш настрій, а значить стан нашої нервової системи. Від цього залежить благополуччя і спокій в наших сім’ях. Нарешті, від манери нашого спілкування багато в чому залежить успіх в нашій роботі і наш особистий успіх в просуванні по службі. Вміючи спілкуватись, людина уникає багатьох проблем, конфліктів, швидше досягає життєвих цілей. Справжнє вміння спілкуватись зводиться, перш за все, до культури спілкування.

На наш погляд, цій проблемі приділяється невиправдано мала увага як в освітньо-виховних закладах, так і в державі в цілому. Засоби масової інформації, маючи величезні можливості формувати у людини смак до справжньої високої культури взаємостосунків між людьми, нехтують цією можливістю і використовують дане їм державою право впливу на суспільство, часто в протилежному напрямку, потураючи розвитку масової антикультури.

Окремі фрагменти такої програми знаходять своє відображення в змісті таких дисциплін як психологія, менеджмент, психологія управління, етика і ін. Однак в складі цих навчальних дисциплін проблема культури спілкування не має конкретно-цільового спрямування, яке було б визначальним. Окремо виділений цей предмет міг би стати центром цілісної системи формування у студентської молоді культури і мистецтва спілкування, підвищення рівня духовності.

Набуття людиною навичок культури спілкування розв’яже чимало проблему міжособистісних, міжнаціональних взаємостосунках, а також у суспільстві в цілому.


Наблюдение №2
(см. Приложение 2; у каждого испытуемого номер – 1,2 слева направо) 1) оптико-кинетическая система Руки: у 1прижаты к корпусу, ладонь у виска, закрывает часть щеки и рта – жест сомнения; по Пизу это жест, производный от жеста закрывания рукой глаз, то есть нежелания что-то видеть или от жеста закрывания рта при попытке солгать; стремл ...

Жизненный цикл семьи
Термин «жизненный цикл» введен в науку американским демографом Полом Гликом в конце 40-х годов XX века. Жизненный цикл семьи — закономерная последовательность стадий развития семьи на протяжении всего периода ее существования. Одной из первых периодизаций жизненного цикла семьи является периодизация Дюваль (Duvall Е.М.), опубликованна ...

Этап 2. Выявление альтернатив
Оценив ситуацию как проблемную, мы предлагаем пути решения этой проблемы. В нашем примере можно предложить следующие варианты решения этой проблемы. Существуют, во-первых, различные предложения о субъекте оценки - вопрос о том, кто будет оценивать рядовых сотрудников – необходимо рассмотреть следующие варианты: · Лично Председатель Пр ...

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.soulpsyhology.ru