Технология воспитания


Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

Аналитическая психология


Аналитическая психология - одно из направлений глубинной психологии и психотерапии.

Деловые отношения


Учимся правильно строить деловые отношения со своими партнерами и конкурентами по бизнесу.

Воображение


Воображение — одна из форм психического отражения мира.
 

Культура спілкування

Материалы » Культура спілкування

Перш за все від цього залежить наше здоров’я. Бо від того, як ми розмовляємо з людьми і як люди розмовляють з нами, залежить наш настрій, а значить стан нашої нервової системи. Від цього залежить благополуччя і спокій в наших сім’ях. Нарешті, від манери нашого спілкування багато в чому залежить успіх в нашій роботі і наш особистий успіх в просуванні по службі. Вміючи спілкуватись, людина уникає багатьох проблем, конфліктів, швидше досягає життєвих цілей. Справжнє вміння спілкуватись зводиться, перш за все, до культури спілкування.

На наш погляд, цій проблемі приділяється невиправдано мала увага як в освітньо-виховних закладах, так і в державі в цілому. Засоби масової інформації, маючи величезні можливості формувати у людини смак до справжньої високої культури взаємостосунків між людьми, нехтують цією можливістю і використовують дане їм державою право впливу на суспільство, часто в протилежному напрямку, потураючи розвитку масової антикультури.

Окремі фрагменти такої програми знаходять своє відображення в змісті таких дисциплін як психологія, менеджмент, психологія управління, етика і ін. Однак в складі цих навчальних дисциплін проблема культури спілкування не має конкретно-цільового спрямування, яке було б визначальним. Окремо виділений цей предмет міг би стати центром цілісної системи формування у студентської молоді культури і мистецтва спілкування, підвищення рівня духовності.

Набуття людиною навичок культури спілкування розв’яже чимало проблему міжособистісних, міжнаціональних взаємостосунках, а також у суспільстві в цілому.


Функции общения
В характеристике общения важными являются его функции. Б. Ломов выделяет три группы таких функций - информационно коммуникативную, регуляторно-коммуникативную и аффектно коммуникативную. Информационно коммуникативная функция охватывает процессы формирования, передачи и приема информации. Реализация этой функции имеет несколько уровней. ...

Социально- психологическая готовность
Включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы, справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения. Психологическая готовность к школе обусловлена анатомо-физическим созреванием организма ребен ...

Психологические факторы формирования личности с криминальным поведением
Психологические факторы формирования личности с криминальным поведением принадлежат к наиболее интересным и важным те­мам в социальной антропологии, социологии и юридической психологии. Многие психологи и социологи подчеркивают, что процесс социализации продолжается в течение всей жизни человека, и утверждают, что социализация взрослы ...

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.soulpsyhology.ru