Технология воспитания


Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

Аналитическая психология


Аналитическая психология - одно из направлений глубинной психологии и психотерапии.

Деловые отношения


Учимся правильно строить деловые отношения со своими партнерами и конкурентами по бизнесу.

Воображение


Воображение — одна из форм психического отражения мира.
 

Кар'єра і соціальні стереотипи

Материалы » Кар'єра і соціальні стереотипи

Актуальність проблеми полягає в тому, що в сучасному світі швидко збільшується кількість жінок, які беруть участь у прийнятті рішень у сфері управлінської діяльності як на макро-, так і на мікрорівнях. У США, Канаді й Німеччині, наприклад, кількість жінок – керівників фірм зростає швидше, ніж кількість керівників-чоловіків. У зв’язку з цим однією з найактуальніших проблем у сфері організаційно-управлінської діяльності стають гендерні відмінності. Гендерна амбівалентність виявляється в стилі керівництва та методах впливу на підлеглих.

Широко побутує думка, що кар’єра і сімейне щастя несумісні. Але жодних серйозних підстав вона не має, оскільки то є різні форми реалізації особистісного потенціалу людини, які вона цілком може поєднувати.

Методи досліджень: вивчення й аналіз спеціальної науково-методичної літератури, опитування та інтерв’ю. В інтерв’ю взяли участь співробітники Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту в кількості 7 осіб, а також студенти, що спеціалізуються в менеджменті та управлінні фізичним вихованням і спортом Національного університету фізичного виховання і спорту України, у кількості 38 осіб.

Риси і поведінка, які за стереотипом приписуються винятково чоловікам (компетентність, логічне мислення, ініціативна поведінка), змушують роботодавців і менеджерів-кадровиків розглядати чоловіків придатними для певних професій, де потрібні лідерство, професійні й технічні навички. Стереотипні риси, які приписуються жінкам (усім), наприклад, дбайливість, кооперативність, ніжність, асоціюються з обслуговуванням і турботою, тобто з колом низькостатусних і низькооплачуваних професій.

По-третє, адміністративна ієрархія в нашій освітній системі також відбиває статеворольові упередження. У той час як більшість працівників освіти – жінки, відсоток жінок на керівних посадах та в адміністрації драматично знижується з підвищенням рівня освітньої системи.


Роль образовательной среды в профессиональном становлении студентов педагогического вуза
В ходе исследования использовался формально личностный опросник психологических свойств. В эксперименте приняло участие 128 студентов 1-го, 3-го и 5-го курсов специальностей «Безопасность жизнедеятельности» (БЖ), «Физическая культура и спорт» (ФКиС), «Педагогика и психология» (ПП). Результаты исследования показали, что из 8 предложенны ...

Глава 2. 20 ответов.
А) Цельное «Я – индивидуальное». Б) сопоставление социальных ролей. В тесте «20 ответов» (Кун, Мак Партленд) испытуемому предлагается написать 20 ответов на вопрос: Кто Я? Ответы должны быть честными, но при этом не забывать про логику и значимость ответов. Все 20 ответов поделены на 4 группы: 1. А – «Я-индивидуальное» – индивидуальн ...

Метод ассоциации
Методом ассоциации умело пользовался римский политический деятель Марк Туллий Цицерон при подготовке своих блестящих речей, которые произносил, не пользуясь никакими записями. Он был великолепным оратором. С помощью особых приемов он запоминал предварительно отрепетированные речи. Каждый раздел речи он связывал с определенной ситуацией ...

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.soulpsyhology.ru