Технология воспитания


Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

Аналитическая психология


Аналитическая психология - одно из направлений глубинной психологии и психотерапии.

Деловые отношения


Учимся правильно строить деловые отношения со своими партнерами и конкурентами по бизнесу.

Воображение


Воображение — одна из форм психического отражения мира.
 

Кар'єра і соціальні стереотипи

Материалы » Кар'єра і соціальні стереотипи

Актуальність проблеми полягає в тому, що в сучасному світі швидко збільшується кількість жінок, які беруть участь у прийнятті рішень у сфері управлінської діяльності як на макро-, так і на мікрорівнях. У США, Канаді й Німеччині, наприклад, кількість жінок – керівників фірм зростає швидше, ніж кількість керівників-чоловіків. У зв’язку з цим однією з найактуальніших проблем у сфері організаційно-управлінської діяльності стають гендерні відмінності. Гендерна амбівалентність виявляється в стилі керівництва та методах впливу на підлеглих.

Широко побутує думка, що кар’єра і сімейне щастя несумісні. Але жодних серйозних підстав вона не має, оскільки то є різні форми реалізації особистісного потенціалу людини, які вона цілком може поєднувати.

Методи досліджень: вивчення й аналіз спеціальної науково-методичної літератури, опитування та інтерв’ю. В інтерв’ю взяли участь співробітники Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту в кількості 7 осіб, а також студенти, що спеціалізуються в менеджменті та управлінні фізичним вихованням і спортом Національного університету фізичного виховання і спорту України, у кількості 38 осіб.

Риси і поведінка, які за стереотипом приписуються винятково чоловікам (компетентність, логічне мислення, ініціативна поведінка), змушують роботодавців і менеджерів-кадровиків розглядати чоловіків придатними для певних професій, де потрібні лідерство, професійні й технічні навички. Стереотипні риси, які приписуються жінкам (усім), наприклад, дбайливість, кооперативність, ніжність, асоціюються з обслуговуванням і турботою, тобто з колом низькостатусних і низькооплачуваних професій.

По-третє, адміністративна ієрархія в нашій освітній системі також відбиває статеворольові упередження. У той час як більшість працівників освіти – жінки, відсоток жінок на керівних посадах та в адміністрації драматично знижується з підвищенням рівня освітньої системи.


Описание ситуации моего внутриличностного конфликта.
Весной прошлого года я получила водительские права, потому что очень хотела водить машину. Это желание подстёгивало ещё то, что у моего дедушки она была. И эта машина стояла просто так уже более двух лет. Наверно, возымело влияние ещё то, что близкая подруга тоже незадолго до этого приобрела себе машину. Вообще хотелось больше независим ...

Изучение лиц с нарушениями речи в психологии
Немного слов хотелось бы сказать о личности. "Личность - индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности" ("Психология". 1990 г) следует отметить, что понятие "личность" употребляется двояко. В одном случае - в качестве синонима психики в целом, что характерно для педагогов, которые скл ...

Примеры общих понятий и частных явлений, изучаемых в современной психологии
№ явление понятия, характеризующие эти явления 1. процессы: воображение, восприятие, забывание, запоминание, индивидуальные идеомоторика, инсайт, интроспекция , мотивация, внутренние мышление, научение, обобщение, ощущение, память, (психические) персонализация, повторение, представление, привыкание принятие решений, рефлексия, речь, са ...

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.soulpsyhology.ru