Технология воспитания


Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

Аналитическая психология


Аналитическая психология - одно из направлений глубинной психологии и психотерапии.

Деловые отношения


Учимся правильно строить деловые отношения со своими партнерами и конкурентами по бизнесу.

Воображение


Воображение — одна из форм психического отражения мира.
 

Кар'єра і соціальні стереотипи

Материалы » Кар'єра і соціальні стереотипи

Актуальність проблеми полягає в тому, що в сучасному світі швидко збільшується кількість жінок, які беруть участь у прийнятті рішень у сфері управлінської діяльності як на макро-, так і на мікрорівнях. У США, Канаді й Німеччині, наприклад, кількість жінок – керівників фірм зростає швидше, ніж кількість керівників-чоловіків. У зв’язку з цим однією з найактуальніших проблем у сфері організаційно-управлінської діяльності стають гендерні відмінності. Гендерна амбівалентність виявляється в стилі керівництва та методах впливу на підлеглих.

Широко побутує думка, що кар’єра і сімейне щастя несумісні. Але жодних серйозних підстав вона не має, оскільки то є різні форми реалізації особистісного потенціалу людини, які вона цілком може поєднувати.

Методи досліджень: вивчення й аналіз спеціальної науково-методичної літератури, опитування та інтерв’ю. В інтерв’ю взяли участь співробітники Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту в кількості 7 осіб, а також студенти, що спеціалізуються в менеджменті та управлінні фізичним вихованням і спортом Національного університету фізичного виховання і спорту України, у кількості 38 осіб.

Риси і поведінка, які за стереотипом приписуються винятково чоловікам (компетентність, логічне мислення, ініціативна поведінка), змушують роботодавців і менеджерів-кадровиків розглядати чоловіків придатними для певних професій, де потрібні лідерство, професійні й технічні навички. Стереотипні риси, які приписуються жінкам (усім), наприклад, дбайливість, кооперативність, ніжність, асоціюються з обслуговуванням і турботою, тобто з колом низькостатусних і низькооплачуваних професій.

По-третє, адміністративна ієрархія в нашій освітній системі також відбиває статеворольові упередження. У той час як більшість працівників освіти – жінки, відсоток жінок на керівних посадах та в адміністрації драматично знижується з підвищенням рівня освітньої системи.


Групповая сплоченность как процесс групповой динамики
Групповая сплоченность – один из процессов групповой динамики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов. Именно сплоченность группы обеспечивает ее развитие как коллектива. Доказано, что для сплоченной группы, коллектива характерно «Мы-чувство», особая групповая идентичность. Степень групповой сплоченности показывает ур ...

Калифорнийский психологический опросник личности (CPI)
Он был разработал по принципу MMPI в конце 60-х годов американским психологом Дж. Гоухом (Gough H., 1960). Цель этого опросника, как указывает сам его создатель, — это "предвидеть, что люди скажут или сделают в определенной ситуации, а также предсказать, что другие скажут о них" (Mergargee M., 1972, р. 2). В отличие от MMPI CP ...

Специальные тренировки слуховых ощущений
Слуховые ощущения поддаются тренировке. В результате систематических тренировок заметно снижаются пороги различения звуков по высоте и тембру, повышается скорость и точность локализации звуков. Слуховые ощущения можно тренировать не только на занятиях по пространственной ориентировке, но и в свободное время. Для знакомства со звуками пр ...

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.soulpsyhology.ru