Технология воспитания


Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

Аналитическая психология


Аналитическая психология - одно из направлений глубинной психологии и психотерапии.

Деловые отношения


Учимся правильно строить деловые отношения со своими партнерами и конкурентами по бизнесу.

Воображение


Воображение — одна из форм психического отражения мира.
 

Кар'єра і соціальні стереотипи

Материалы » Кар'єра і соціальні стереотипи

Актуальність проблеми полягає в тому, що в сучасному світі швидко збільшується кількість жінок, які беруть участь у прийнятті рішень у сфері управлінської діяльності як на макро-, так і на мікрорівнях. У США, Канаді й Німеччині, наприклад, кількість жінок – керівників фірм зростає швидше, ніж кількість керівників-чоловіків. У зв’язку з цим однією з найактуальніших проблем у сфері організаційно-управлінської діяльності стають гендерні відмінності. Гендерна амбівалентність виявляється в стилі керівництва та методах впливу на підлеглих.

Широко побутує думка, що кар’єра і сімейне щастя несумісні. Але жодних серйозних підстав вона не має, оскільки то є різні форми реалізації особистісного потенціалу людини, які вона цілком може поєднувати.

Методи досліджень: вивчення й аналіз спеціальної науково-методичної літератури, опитування та інтерв’ю. В інтерв’ю взяли участь співробітники Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту в кількості 7 осіб, а також студенти, що спеціалізуються в менеджменті та управлінні фізичним вихованням і спортом Національного університету фізичного виховання і спорту України, у кількості 38 осіб.

Риси і поведінка, які за стереотипом приписуються винятково чоловікам (компетентність, логічне мислення, ініціативна поведінка), змушують роботодавців і менеджерів-кадровиків розглядати чоловіків придатними для певних професій, де потрібні лідерство, професійні й технічні навички. Стереотипні риси, які приписуються жінкам (усім), наприклад, дбайливість, кооперативність, ніжність, асоціюються з обслуговуванням і турботою, тобто з колом низькостатусних і низькооплачуваних професій.

По-третє, адміністративна ієрархія в нашій освітній системі також відбиває статеворольові упередження. У той час як більшість працівників освіти – жінки, відсоток жінок на керівних посадах та в адміністрації драматично знижується з підвищенням рівня освітньої системи.


II. Форма организации лекции
Лекция проводилась со студентами 4 -го курса психологического факультета. Цель лекции - показать основные взгляды Э. Титченера, прочувствовать это время. Основные задачи: 1. Дать видение изучения элементов сознания в сравнении взглядов Вундта и Титченера. 2. Оценить вклад Титченера в психологию, а также развитие структурализма. 3. ...

Развитие психоанализа. Психоаналитическое направление. ( К. Юнг, А. Адлер)
Фрейда окружало множество учеников. Наиболее самобытными из них, создавшими собственные направления, были К. Юнг и А. Адлер. Первый назвал свою теорию аналитической, второй – индивидуальной. Первым нововведением Юнга было понятие о «коллективном бессознательном». Если, согласно Фрейду, в бессознательную психику индивида могут войти явл ...

Практическая часть
Цель: выявить трудности невербальной коммуникации в студенческой среде. Предмет: скупость проявления актов невербальной коммуникации. Объект: студенты ТулГУ, у которых при проявлении актов невербальной коммуникации замечены трудности общения. Описание наблюдаемых признаков: детальное описание актов невербального общения в случайн ...

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.soulpsyhology.ru