Технология воспитания


Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

Аналитическая психология


Аналитическая психология - одно из направлений глубинной психологии и психотерапии.

Деловые отношения


Учимся правильно строить деловые отношения со своими партнерами и конкурентами по бизнесу.

Воображение


Воображение — одна из форм психического отражения мира.
 

Кар'єра і соціальні стереотипи

Материалы » Кар'єра і соціальні стереотипи

Актуальність проблеми полягає в тому, що в сучасному світі швидко збільшується кількість жінок, які беруть участь у прийнятті рішень у сфері управлінської діяльності як на макро-, так і на мікрорівнях. У США, Канаді й Німеччині, наприклад, кількість жінок – керівників фірм зростає швидше, ніж кількість керівників-чоловіків. У зв’язку з цим однією з найактуальніших проблем у сфері організаційно-управлінської діяльності стають гендерні відмінності. Гендерна амбівалентність виявляється в стилі керівництва та методах впливу на підлеглих.

Широко побутує думка, що кар’єра і сімейне щастя несумісні. Але жодних серйозних підстав вона не має, оскільки то є різні форми реалізації особистісного потенціалу людини, які вона цілком може поєднувати.

Методи досліджень: вивчення й аналіз спеціальної науково-методичної літератури, опитування та інтерв’ю. В інтерв’ю взяли участь співробітники Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту в кількості 7 осіб, а також студенти, що спеціалізуються в менеджменті та управлінні фізичним вихованням і спортом Національного університету фізичного виховання і спорту України, у кількості 38 осіб.

Риси і поведінка, які за стереотипом приписуються винятково чоловікам (компетентність, логічне мислення, ініціативна поведінка), змушують роботодавців і менеджерів-кадровиків розглядати чоловіків придатними для певних професій, де потрібні лідерство, професійні й технічні навички. Стереотипні риси, які приписуються жінкам (усім), наприклад, дбайливість, кооперативність, ніжність, асоціюються з обслуговуванням і турботою, тобто з колом низькостатусних і низькооплачуваних професій.

По-третє, адміністративна ієрархія в нашій освітній системі також відбиває статеворольові упередження. У той час як більшість працівників освіти – жінки, відсоток жінок на керівних посадах та в адміністрації драматично знижується з підвищенням рівня освітньої системи.


Правила синхронизации мозговых волн
Человеческий мозг имеет свои собственные резонирующие частоты. Норма, когда мы закрываем глаза, и визуальная зона коры головного мозга, находящаяся в задней части мозга, (затылочная область) производит альфа ритм. Количество производимых альфа ритмов индивидуально. В 1940 г. Томан обнаружил, что чем больше естественных альфа ритмов прои ...

Объект и методы психодиагностики межличностных отношений
В настоящее время в психологии существует громадное количество конкретных методических приемов исследования межличностных отношений, и даже беглый обзор их вряд ли уместился бы во всем объеме этой работы. Это понятно, имея в виду как обширную феноменологию межличностных отношений, задачи, решаемые отдельными методиками, так и различия в ...

Критическая ситуация и ее импульс
Для понимания сущности критической ситуации, необходимым условием является понимание: факторов, инициирующих данную ситуацию (физический фактор, источником критической ситуации здесь является неспособность человека идентифицировать себя со своим телом; эмоциональный фактор - смерть, развод или конец любовных отношений, череда крупных не ...

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.soulpsyhology.ru